Gwefannu dwyieithog


Mae creu gwefan ddwyieithog yn llawer mwy na dim ond cael tudalennau a bwydlenni yn y ddwy iaith a botwm sy'n cyfnewid yn ôl i'r dudalen gartref yr iaith arall.

Mae Technoleg Taliesin yn arbenigo mewn datblygu gwefannau dwyieithog ac aml-ieithog, yn enwedig safleoedd yn y Gymraeg a'r Saesneg. Pan fydd eich cwsmeriaid yn siarad llawer o ieithoedd, mae'n bwysig eich bod yn gallu siarad â nhw yn eu dewis iaith (ac rydym yn hapus i drafod busnes gyda'n cwsmeriaid yn Gymraeg neu yn Saesneg, neu hyd yn oed Sbaeneg, yn ôl ei ddymuniad).

Mae ein holl datblygu gwefan yn seiliedig ar strwythurau safle ac offer datblygu sy'n cymryd yn ganiataol y bydd safle yn ddwyieithog neu aml-ieithog. Gall pob tudalen gael cynnwys mewn nifer o ieithoedd a pan fydd y defnyddiwr yn newid iaith, maent yn parhau ar yr un dudalen. Hefyd, lle rydym yn cynnig offer i ychwanegu newyddion neu ddyddiaduron digwyddiad i wefannau eu bod yn gwbl amlieithog.

Er bod rhai o'n cwsmeriaid yn gofyn am safle uniaith (Cymraeg neu Saesneg), mae llawer yn dewis safle dwyieithog. Rydym wedi datblygu nifer fawr o wefannau dwyieithog yng Ngymru (Cymraeg-Saesneg), ac hefyd gwefannau aml-ieithog tramor, gan gynnwys yn yr Ariannin (Cymraeg-Sbaeneg-Saesneg), Chile (Saesneg-Sbaeneg), a phrosiectau sy'n cynnwys partneriaid lluosog yr UE, sy'n cynnwys hyd at chwe iaith wahanol, (fel Almaeneg, Ffrangeg, a Bwlgareg)

Cewch weld enghraifftiau o'n gwefannu dwyieithog yn ein portffolio

<< Dylunio ac adeilau gwefannau | Mewnrwyddau a chronfeydd data >>
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?