Dylunio ac adeiladu gwefannau


Mae adeiladu gwefan yn hawdd. Adeiladu gwefan DA yn llawer anoddach. Rydym yn trin y gwaith o ddatblygu gwefan yn ddifrifol, a mynd ag ef drwy'r holl gamau angenrheidiol, gan gyfeirio yn ôl ar gyfer eich cymeradwyaeth ar bob cam :

1. Dadansoddi eich anghenion
2. Cynllunio'r safle
3. Paratoi drafftiau o'r dyluniad gweledol
4. Adeiladu safle gwaith sgerbwd
5. Adeiladu'r safle llawn
6. Profi bopeth
7. Adolygu ef gyda chi
8. Cyhoeddi'r safle
9. Cyflwyno i'r beiriannau chwilio, trefnu cysylltiadau ac ati
10. Adolygiadau ôl-fyw a newidiadau

Beth bynnag yr ydych ei eisiau, mae'n debyg y gallwn ei adeiladu i chi - er y gall gofyniadau rhyfedd fod yn ddrud weithiau! - Ond, efallai, ni allent. Dim ond gofyn, a gallwn siarad am y peth.

Fel nodweddion safonol gyda'n safleoedd rydym yn cynnwys :

Ystadegau llawn defnydd y safle
Cyngor ar optimeiddio eich testun ar gyfer peiriannau chwilio
Adolygiad o'r wefan ar ôl 2-3 mis a gwneud mân newidiadau yn rhad ac am ddim
Datrys, rhad ac am ddim, unrhyw broblemau sy'n codi yn ystod y chwe mis cyntaf

Gallwn hefyd gynnwys, am gost ychwanegol bach, cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol i Facebook, Twitter ac ati, a gall hefyd ymgorffori traciau sain a fideos.

Gwefannau dwyieithog >>
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?