E-fasnach


Mae pawb yn derbyn pwysigrwydd y rhyngrwyd ar gyfer busnes, fel ffordd o hysbysebu a hefyd (ar gyfer rhai busnesau) gwerthu ar-lein yn uniongyrchol.

Nid fasnachu ar-lein (e-fasnach) yn cael ei gyfyngu i werthu dim ond 'pethau' - gall cwsmeriaid dalu am wasanaethau ar-lein hefyd. Beth am archebu ar-lein ar gyfer gwestai a gwely a brecwast? A thanysgrifiadau i gylchgronau? Ac nid yw'n cael ei gyfyngu i fusnesau yn unig chwaeth - gall cymdeithasau a sefydliadau gael y budd o dderbyn ceisiadau aelodaeth ar-lein hefyd: gall pobl ymuno neu adnewyddu ar unwaith a gall lwyth o'r gwaith gweinyddol ar gyfer swyddogion y gymdeithas yn cael ei leihau yn sylweddol.

Mae gan Technoleg Taliesin brofiad helaeth yn y meysydd hyn - rydym wedi darparu systemau masnachu ar-lein diogel ac effeithiol ar gyfer nifer o gleientiaid รข gofynion gwahanol iawn.

Rhowch clic yma i weld enghraifftiau o'n gwefennau e-fasnach.

<< Mewnrwyddau a chronfeydd data | Offer Rheoli Cynnwys >>
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?