Cofrestru parth a hostio


Gallen drefnu i gofrestru eich parth a chynnal eich gwefan fel rhan o'n pecyn datblygu, y cwbl am brisiau rhesymol iawn.

Rydym yn cynnal gwefannau ar gyfer ein cwsmeriaid gyda nifer o wahanol ddarparwyr, pob un o ohonynt wedi'u dewis yn dibynedol ar anghenion arbennig y cleient.

Gallen hefyd ddarparu gwasanaethau e-bost, gan gynnwys cyfleusterau webmail llawn neu yrru e-bost ymlaen syml.

Mae ein holl wasanaethu hostio a chynnal hefyd yn cynnwys cyfleusterau wrth-gefn cynhwysfawr i sicrhau diogelwch eich gwefan a chronfeydd data.

<< Optimeiddio Peiriant Chwilio
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?