Adeiladu gwefannau gwych ers 2002


Mae Technoleg Taliesin yn fusnes dylunio gwefannau, yn seiliedig yng Ngogledd Ceredigion. Mae wedi'i leoli yn ddelfrydol i gwrdd ag anghenion TG Canolbarth a Gorllewin Cymru, a hyd yn oed ymhellach i ffwrdd.

Gyda dros 30 mlynedd o brofiad mewn systemau TG, rydym yn cynnig:

Rydym yn datblygu gwefannau o ansawdd uchel, wedi'u targedu yn union i gwrdd ag anghenion unigryw pob cwsmer, boed yn fusnes, cymdeithas, unigolyn neu sefydliad.

Ar hyn o bryd rydym hefyd yn datblygu gwefannau pris isel ar gyfer cynghorau cymuned a thref. Os ydych un ohonynt, ac os hoffech gwefan deniadol a gwybodaethol, beth am gysylltu â ni? Dilynwch y dolen am fwy o fanylion ac i weld safle enghraifftiol:
Cyngor Cymunedol Llanbethma

Am fwy o wybodaeth am beth y gall Technoleg Taliesin ei wneud i chi, cysylltwch â ni heddiw
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?