Offer Reoli Cynnwys


Beth yw systemau rheoli cynnwys? Yn y bôn maent yn rhaglenni arbenigol sy'n gadael i'r perchnogion gwefannau ddiweddaru eu safleoedd eu hunain, heb orfod bod yn dewiniaid technegol. Gallai hyn gynnwys ychwanegu darnau syml o newyddion neu fanylion am ddigwyddiadau, newid testun, ychwanegu lluniau, neu hyd yn oed greu tudalennau newydd.

Mae llawer, llawer o systemau rheoli cynnwys ar gael. Rydym ni wedi edrych ar lawer ohonynt ac maen nhw i gyd gallu cael problemau : y rhai sydd yn syml i'w defnyddio a rheoli yn gyfyngedig iawn yn yr hyn y maent yn gadael i chi wneud. Y rhai mwy pwerus, sy'n rhoi llawer mwy o reolaeth i chi, yn galw am gwrs hyfforddi tri diwrnod i ddysgu sut i'w defnyddio yn ogystal ag adran TG i'w cadw yn rhedeg!

Rydym ni wedi penderfynu adeiladu system reoli cynnwys ein hunain. Oeddem yn eisiau rhywbeth a oedd yn caniatáu ein cwsmeriaid i wneud y pethau hawdd mewn ffordd hawdd, ond a fyddai hefyd yn eu galluogi i wneud rhai pethau cymhleth iawn yn hawdd hefyd. Oeddem yn eisiau hefyd rywbeth a allai ymdrin yn naturiol wefannau dwyieithog ac aml-ieithog , a byddai'n cynnig rhyngwyneb Cymraeg ar gyfer y cwsmeriaid hynny sydd am un.

<< E-fasnach | Optimeiddio Peiriant Chwilio >>
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?