Optimeiddio Peiriant ChwilioMae creu gwefan yn hawdd. Ond mae'n ddiwerth os na all unrhywun ddod o hyd iddo. Sut ydych chi'n cael lleoliad 'dda' yn Google, Bing neu Yahoo?

Dyna lle mae angen optimization peiriant chwilio ( SEO ) a sgiliau cysylltiedig - rhywbeth sy'n llawer mwy cymhleth.

Rydym yn gweithio gyda'n cleientiaid i nodi eu cynulleidfa darged ac wedyn golygu'r geiriau, delweddau a strwythur y wefan i wella'i sefyllfa mewn chwiliadau Google am y gynulleidfa darged. Dydy rhif un ar Google ym Mecsico ddim o werth o gwbl os yw eich cwsmeriaid targed i gyd yn Sir Benfro.

Rydym wedi datblygu strategaethau amrywiol i helpu busnesau bach lleol gyrraedd marchnad ehangach.

Yn ogystal â gweithio gyda strwythur y wefan er mwyn gwella sefyllfa Google, gallwn hefyd gynorthwyo gyda thechnegau eraill sy'n helpu i godi proffil gwefan, a chyrraedd cynulleidfa darged ehangach, gan gynnwys adeiladu cysylltiadau â gwefannau a'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol eraill - Twitter, Facebook, blogiau, Google+ ac ati.

Gallem hefyd ddarparu gwasanaeth SEO ar gyfer eich gwefan presennol, nid y rhai a ddatblygwyd gennym ar eich cyfer yn unig.

<< Offer Reoli Cynnwys | Cofrestru parth a hostio >>
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?